Dobrodošli na Harač.ba

Sve informacije na jednom mjestu
Baza

Novosti

Pokrenuta Harač.ba platforma

Pokrenuta Harač.ba platforma

Harač.ba je platforma za evidentiranje taksi i različitih parafiskalnih i fiskalnih naknada u Bosni i Hercegovini. U prvoj fazi platforma evidentira parafiskalne namete i to na različitim nivoima - lokalni, kantonalni, entitetski i državni. Osnovni cilj Harač.ba...

Detaljnije

Aktivni parafiskalni nameti

U bazi se nalazi: 868 Parafiskalnih nameta u Bosni i Hercegovini

O bazi

Harač.ba je platforma za evidentiranje taksi i različitih parafiskalnih i fiskalnih naknada u Bosni i Hercegovini. U prvoj fazi platforma evidentira parafiskalne namete i to na različitim nivoima – lokalni, kantonalni, entitetski i državni. Osnovni cilj Harač.ba platforme je centralizacija podataka o nametima koji se plaćaju u Bosni i Hercegovini, a kako bi se unaprijedila fiskalna transparentnost, ali i stvorile pretpostavke za smanjivanjem fiskalnog opterećenja. Upravo zbog toga u okviru baze parafiskalnih nameta postoji dio naziva “Inicijativa za ukidanje”. U okviru navedenog će se predstaviti sve aktuelne i potencijalne inicijative, bilo političke ili zagovaračke, za ukidanjem datog parafiskalnog nameta.

Podrška projektu

Kontaktirajte nas

Kontakt i prijava greške u radu: info@harac.ba