Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

Šifra prihoda: 722538

Taxa / Namet

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o cestama (Sl.novine F BiH br.12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade za korištenje zemljišta uz lokalne i nerazvrstane ceste (Sl.novine Općine Cazin br.12/15) Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje