O nama

Harač.ba je platforma za evidentiranje taksi i različitih parafiskalnih i fiskalnih naknada u Bosni i Hercegovini. U prvoj fazi platforma evidentira parafiskalne namete i to na različitim nivoima – lokalni, kantonalni, entitetski i državni. Osnovni cilj Harač.ba platforme je centralizacija podataka o nametima koji se plaćaju u Bosni i Hercegovini, a kako bi se unaprijedila fiskalna transparentnost, ali i stvorile pretpostavke za smanjivanjem fiskalnog opterećenja. Upravo zbog toga u okviru baze parafiskalnih nameta postoji dio naziva “Inicijativa za ukidanje”. U okviru navedenog će se predstaviti sve aktuelne i potencijalne inicijative, bilo političke ili zagovaračke, za ukidanjem datog parafiskalnog nameta.

Osnivač Harač.ba platforme je udruženje građana „Multi“. Misija udruženja je unaprijeđenje ekonomskih i svih ostalih sloboda građana Bosne i Hercegovine. „Multi“ svoju misiju realizuje kroz obrazovanje, lobiranje, istraživanje, izdavanje publikacija i promociju liberalne misli.

Udruženje građana “Multi”
Damira Hadžibeganovića 115
75 000 Tuzla
Email: udruzenjemulti@yahoo.com
Phone: +387/61-654-320
+387/62-883-363
+387/61-861-236