Županijske pristojbe za izdavanje dokumenata

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Županijske pristojbe za izdavanje dokumenata

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine HBŽ 3/98)

Podzakonski osnov

Tarifa upravnih pristojbi (Narodne novine HBŽ 3/98), Pravilnik o izdavanju, rasparčavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni županijskih biljega (Narodne novine HBŽ 5/00)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica, po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene taksenom tarifom

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje