Vlastiti prihodi budžetskih korisnika – prodaja grobnih grobnica

Šifra prihoda: 722631

Taxa / Namet

Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - prodaja grobnih grobnica

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Službene novine HNK 4/16)

Podzakonski osnov

Odluka o upravljanju i održavanju Rimokatoličkog groblja u Neumu (Narodni list-službeno glasilo broj 03/06)

Obaveznik plaćanja

Korisnik usluge -građanin

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje