Takse vezano za registraciju, minimalno tehničku opremljenost poslovnog prostora, izmjene, dopune i odjave samostalnih djelatnosti.

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Takse vezano za registraciju, minimalno tehničku opremljenost poslovnog prostora, izmjene, dopune i odjave samostalnih djelatnosti.

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK 12/05, 8/06, 5/09), Zakon o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi (Službene novine TK 12/97, 14/02, 7/03, 1/08, 15/11, 6/12, 15/13)

Podzakonski osnov

Odluka o administratinim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi (Službeni glasnik Općine Lukavac 7/13)

Obaveznik plaćanja

Lice po čijem zahtjevu je pokrenut postupak, odnosno lice za koje se obavljaju radnje za koje je u skladu sa Tarifom propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje