Takse iz oblasti socijalne zaštite

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Takse iz oblasti socijalne zaštite

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Statut općine Ključ ("Službeni glasnik općine Ključ", broj 3/10 i 3/11)

Podzakonski osnov

Oduka o taksama iz oblasti socijalne zaštite ("Službeni glasnik općine Ključ", broj 3/02)

Obaveznik plaćanja

fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje