Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata

Šifra prihoda: 722116

Taxa / Namet

Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o naftnim derivatima u Federaciji BiH (Službene novine FBIH 52/14)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupac koji naftne derivate koristi za namjene

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje