Taksa za korištenje plovila na rijeci Uni

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Taksa za korištenje plovila na rijeci Uni

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi ("Službene novine Federacije BiH",BROJ:73/05),Zakon o lokalnoj samoupravi USK ("Službeni glasnik USK-a,br:8/11)

Podzakonski osnov

Odluka o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni ("Službeni glasnik Grada Bihaća ",br:6/21)

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica koja su vlasnici registrovanih plovila i koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje