Taksa za izdavanje službene iskaznice

Šifra prihoda: 722121

Taxa / Namet

Taksa za izdavanje službene iskaznice

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine (Službene novine FBiH 78/08 i 67/13), Pravilnik o obliku i sadržaju službenih iskaznica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (Službene novine FBiH 92/14)

Podzakonski osnov

Zakona o administrativnim taksama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 30/01 - Prečišćen tekst, 22/02, 10/05, 26/08 i 23/16)

Obaveznik plaćanja

Sva fizička lica koja podnose zahtjev za Izdavanje službene iskaznice za lica koja obavljaju poslove zaštite.

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje