Pristojbe za vjenčanja i druge civilne registracije

Šifra prihoda: 722134

Taxa / Namet

Pristojbe za vjenčanja i druge civilne registracije

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09), Zakon o upravnim pristojbama Županije Posavske (Narodne novine ŽP 1/97, 1/98, 4/01, 8/01, 2/03, 2/13)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim administrativnim pristojbama i tarifi općinskih administrativnih pristojbi (Službeni glasnik Općine Odžak 02/07)

Obaveznik plaćanja

Fizička osoba po čijem je zahtjevu pokrenut postupak, odnosno osoba za koju se obavljaju radnje za koje je sukladno Tarifi propisano plaćanje pristojbe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje