Pristojba za uvjerenje (certifikat) o kvaliteti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Pristojba za uvjerenje (certifikat) o kvaliteti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Obveznik plaćanja pristojbe je osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o kvaliteti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pri uvozu.

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje