Prihodi po osnovu “Dječije nedjelje”

Šifra prihoda: 722425

Taxa / Namet

Prihodi po osnovu "Dječije nedjelje"

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (Službene novine FBiH 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18), Odluka o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2019.godine na teritoriji Federacije BiH za "Dječiju nedjelju" (Službene novine FBiH 39/19)

Podzakonski osnov

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (Službene novine KS 25/14)

Obaveznik plaćanja

Preduzeća, poslodavci i druga pravna i fizička lica koja vrše naplatu novčanih iznosa na prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju;na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev na pošiljke novina i časopisa;na prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice; na prodati nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje