Prihodi od pružanja usluga pravnim licima – Naknada o utvrđivanju visine troškova u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti prehrambene i duhanske industrije

Šifra prihoda: 722612

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga pravnim licima - Naknada o utvrđivanju visine troškova u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti prehrambene i duhanske industrije

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH 81/15)

Podzakonski osnov

Rješenje o utvrđivanju visine troškova u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti prehrambene i duhanske industrije

Obaveznik plaćanja

Pravna lica koja obavljaju djelatnost iz oblasti prehrambene i duhanske industrije na području FBiH

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje