Prihodi od pružanja usluga građanima – Vjenčanja i ovjere na terenu (legalizacija potpisa)

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima - Vjenčanja i ovjere na terenu (legalizacija potpisa)

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

-

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Korisnik usluge

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje