Prihodi od pružanja usluga građanima – prijepis i fotokopiranje dokumenata iz arhivskog depoa, ovjera dokumenata van službene prostorije na zahtjev pravnih lica

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima - prijepis i fotokopiranje dokumenata iz arhivskog depoa, ovjera dokumenata van službene prostorije na zahtjev pravnih lica

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Statut Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 35/10)

Podzakonski osnov

Pravilnik o naplati posebnih troškova za obavljanje poslova Općinskog načelnika kao Jedinstvenog organa uprave br: 02-02-435/01

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja obavljaju djelatnost na odobrenje nadležnog organa i fizička lica za lične potrebe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje