Prihodi od pružanja usluga građanima – Prihod od prodaje matičnih obrazaca

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima - Prihod od prodaje matičnih obrazaca

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2021.godinu (Službene novine FBIH 13/21)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju cijene izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga (Odluka općinskog načelnika 08-11-3543/20)

Obaveznik plaćanja

Fizičko i pravno lice

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje