Prihodi od pružanja usluga građanima – obavljanja vjenčanja mimo utvrđenih termina

Šifra prihoda: 722611

Taxa / Namet

Prihodi od pružanja usluga građanima - obavljanja vjenčanja mimo utvrđenih termina

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Statut Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 35/10)

Podzakonski osnov

Pravilnik o naknadama posebnih troškova za obavljanje vjenčanja u Općinskoj službi zaposlove opće uprave i mjesne zajednice br: 02-05-123/15

Obaveznik plaćanja

Fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje