Prihodi od GSM licence

Šifra prihoda: 721214

Taxa / Namet

Prihodi od GSM licence

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o komunikacijama (Službeni glasnik BIH 31/03,75/06,32/10 i 98/12)

Podzakonski osnov

Odluka o vrijednosti GSM licence za Bosnu i Hercegovinu i roku za dodjelu III GSM licence ( Službeni glasnik BiH broj 44/03), Odluka o načinu raspodjele sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Bosnu i Hercegovinu ( Službeni glasnik BiH broj 37/04)

Obaveznik plaćanja

Pravno lice telekom operater

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje