Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava

Šifra prihoda: 721112

Taxa / Namet

Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o koncesijama BPK (Službene novine BPK 7/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Domaće ili strano pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije ili fizičko lice koje obavlja registrovanu obrtničku djelatnost ili jeupisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, a kome se dodjeljuje koncesija i ima prava i obaveze utvrđene ugovorom o koncesiji i Zakonom o koncesiji

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje