Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu

Šifra prihoda: 722523

Taxa / Namet

Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o vodama (Službene novine FBIH 70/06)

Podzakonski osnov

Odluka o visini posebnih vodnih naknada (Službene novine Federacije BiH, broj:46/07, 10/14 i 03/16), Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i posebnih vodnih naknada (Službene novine FBiH 92/07, 46/09, 79/11, 88/12)

Obaveznik plaćanja

Naknada koja se plaća uz račun za isporučenu pitku i tehničku vodu iz gradske vodovodne mreže

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje