Ostale općinske naknade -Županijska naknada od posebnog značaja za Županiju

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade -Županijska naknada od posebnog značaja za Županiju

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o vodama (Narodne novine HBŽ 8/15)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Korisnici općih dobara bez obzira imaju li sjedište na području Županije, Federacije BiH, Bosne i Hercegovine ili drugih država

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje