Ostale općinske naknade -prihodi od katastra, gospodarstva, rada komisija, prihodi od povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina i prihodi od ostalih općinskih naknada

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade -prihodi od katastra, gospodarstva, rada komisija, prihodi od povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina i prihodi od ostalih općinskih naknada

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o prostornom uređenju (Službene novine SBK/KSB 11/14), Zakon o građenju (Službene novine SBK/KSB 11/10)

Podzakonski osnov

Odluke o visini naknade za pripremu i izradu urbanističko-tehničke dokumentacije za građenje broj01-02-1618/12 od 23.04.2012.-Općinsko vijeće; Odluka o visini naknade za rad povjerenstva za procjenu prometa vrijednosti nekretnina broj 01-02-880/14 od 19.04.2014.-Općinsko vijeće

Obaveznik plaćanja

Fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje