Ostale općinske naknade – korištenje deponije za odlaganje smeća

Šifra prihoda: 722449

Taxa / Namet

Ostale općinske naknade - korištenje deponije za odlaganje smeća

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Odluka OV br.01-02-25/04

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje