Ostale općinske komunalne naknade i takse – Općinske pristojbe od povjerenstava

Šifra prihoda: 722329

Taxa / Namet

Ostale općinske komunalne naknade i takse - Općinske pristojbe od povjerenstava

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o uplati i raspodjeli sredstava troškova postupka za izdavanje okolišnih dozvola na području općine Kiseljak; Rješenje o imenovanju osobe ovlaštene za posredovanje između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka; Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nakretnine

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje