Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe

Šifra prihoda: 722329

Taxa / Namet

Ostale općinske komunalne naknade i pristojbe

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Narodne novine HBŽ 2/06, 4/06, 13/17)

Podzakonski osnov

Odluka o visini naknade i priključka na kanalizaciju (Službeni glasnik Općine Tomislavgrad 2/12)

Obaveznik plaćanja

Vlasnik zemljišta ili objekta koji se priključuje na kanalizacijski i vodovodni sustav

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje