Ostale kantonalne naknade – Naknada za troškove posebnih mjera sigurnosti

Šifra prihoda: 722429

Taxa / Namet

Ostale kantonalne naknade - Naknada za troškove posebnih mjera sigurnosti

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o prevozu opasnih materija (Službeni list SFRJ 27/90 i 45/90), Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova (Službeni list SR BiH 39/89 i 36/90)

Podzakonski osnov

-

Obaveznik plaćanja

U unutrašnjem saobraćaju pošiljalac eksplozivne materije, pri uvozu, izvozu ili tranzitu - prijevoznik

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje