Ostale kantonalne naknade – Naknada za osposobljavanje za pravilno držanje, noženje i rukovanje kratkim vatrenim oružjem

Šifra prihoda: 722429

Taxa / Namet

Ostale kantonalne naknade - Naknada za osposobljavanje za pravilno držanje, noženje i rukovanje kratkim vatrenim oružjem

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije (Službene novine Kantona Sarajevo 38/07, 43/08, 11/10 i 23/10)

Podzakonski osnov

Pravilnik o progranu osposobljavanja za pravilno držanje, nošenje i rukovanje kratkim vatrenim oružjem (Službene novine Kantona Sarajevo 6/08)

Obaveznik plaćanja

Podnosilac zahtjeva za nabavljanje oružja i municije

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje