Općinske komunalne takse – zauzimanje površina ispred poslovnih prostorija

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - zauzimanje površina ispred poslovnih prostorija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine SBK 2/12, 5/14, 2/18)

Podzakonski osnov

Odluka o utvrđivanju tarife komunalnih taksi (Službeni glasnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje 6/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica koja koriste predmet ili usluge za čije korištenje je propisano plaćanje takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje