Općinske komunalne takse za istaknutu firmu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse za istaknutu firmu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi (Službeni glasnik Općine Velika Kladuša 12/05, 9/06, 10/09, 10/14, 14/17)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje