Općinske komunalne takse – postavljanje vitrina i tezgi ispred poslovnih prostorija

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - postavljanje vitrina i tezgi ispred poslovnih prostorija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Tuzla 6/91, 8/91, 11/91, 3/93)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje