Općinske komunalne takse – postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - postavljanje stolova ispred ugostiteljskih objekata

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15), Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBIH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksi (Službene novine Općine Maglaj 3/13, 6/13, 12/17)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice po čijem je zahtjevu pokrenut postupak, odnosno lice za koje se obavljaju radnje za koje je, u skladu sa Tarifom, propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje