Općinske komunalne takse – korištenje slobodnih površina za kampiranje, deponije materijala i drugu privremenu upotrebu

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - korištenje slobodnih površina za kampiranje, deponije materijala i drugu privremenu upotrebu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim pristojbama (Narodne novine Županije Posavske 4/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim pristojbama (Službeno glasilo Općine Domaljevac-Šamac 2/09, 1/17)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet, prostor ili usluge za čije korištenje je propisano plaćanje komunalne takse

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje