Općinske komunalne takse – držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine KS 14/06 - prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - ispravka, 31/12, 36/12 - ispravka, 28/18)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih taksa (Službene novine Kantona Sarajevo 2/19)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost i koje koristi predmet, prostor, ili pruža uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje