Općinske komunalne takse – držanje sredstva za igru u ugostiteljskim objektima

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne takse - držanje sredstva za igru u ugostiteljskim objektima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBiH 21/77, 35/88, 26/89), Zakon o principima lokalne samouprave (Službene novine FBiH 49/06, 51/09)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnim taksama (Službeni glasnik Općine Živinice 17/15, 6/16)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice kao i građanin koji koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje