Općinske komunalne pristojbe – zauzimanje pločnika i ostalih javnih površina ispred poslovnih prostorija

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne pristojbe - zauzimanje pločnika i ostalih javnih površina ispred poslovnih prostorija

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine SBK 2/12, 5/14, 2/18)

Podzakonski osnov

Odluka o visini komunalnih pristojbi na području Općine Kreševo (Službeni glasnik Općine Kreševo 4/15)

Obaveznik plaćanja

Pravno ili fizičko lice koje koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje takse.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje