Općinske komunalne pristojbe – isticanje paona i plakata na javnim mjestima

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne pristojbe - isticanje paona i plakata na javnim mjestima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službene novine SBK 2/12, 5/14, 2/18)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim komunalnim pristojbama broj: 01-3-02-1-1065/19 od 04.04.2019 godine (Službeni glasnik Općine Vitez 2/19 od 05.04.2019 godine)

Obaveznik plaćanja

Pravna ili fizička osoba koja koristi predmet ili uslugu za čije korištenje je propisano plaćanje pristojbe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje