Općinske komunalne pristojbe – držanje sredstava za igru

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne pristojbe - držanje sredstava za igru

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim taksama (Službeni list SRBIH 21/77, 35/88, 26/89)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim komunalnim pristojbama (Službeni Glasnik Općine Tomislavgrad 1/15)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - korisnici određenih predmeta ili usluga, za svoje potrebe ili potrebe svojih klijenata.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje