Općinske komunalne pristojbe – držanje glazbe uživo u ugostiteljskim objektima

Šifra prihoda: 722321

Taxa / Namet

Općinske komunalne pristojbe - držanje glazbe uživo u ugostiteljskim objektima

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim pristojbama Županije Posavske (Narodne novine Županije Posavske 4/09)

Podzakonski osnov

Odluka o o visini komunalnih pristojbi (Službeni glasnik Općine Odžak 7/17)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - podnosilac zahtjeva, odnosno poreske prijave

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje