Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

Šifra prihoda: 722441

Taxa / Namet

Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine ŽZH 14/00, 7/03, 8/12)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Široki Brijeg 6/12, 7/19)

Obaveznik plaćanja

Vlasnici odnosno korisnici (u nastavku: obveznici): 1. stambenog prostora, 2. poslovnog prostora, 3. garažnog prostora, 4. zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, 5. neizgrađenog građevinskog zemljišta, 6. objekata linijskog tipa, sustava nadzemnih i podzemnih instalacija, telekomunikacijskih sustava, objekata i uređaja koji se nalaze na teritoriju općine Široki Brijeg ili prolaze preko teritorija Općine

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje