Općinske administrativne takse – za zahtjeve,molbe, prijedloge i druge podneske, ukoliko nije propisana posebna taksa

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Općinske administrativne takse - za zahtjeve,molbe, prijedloge i druge podneske, ukoliko nije propisana posebna taksa

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (Službene novine FBiH 22/06, 43/08,74/08, 22/09, 35/14 i 94/15), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i finansiranju Tuzlanskog kantona (Službene novine TK 12/05, 8/06, 5/09), Zakon o kantonalnim administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi (Službene novine TK 12/97, 14/02, 7/03, 1/08, 15/11, 6/12, 15/13)

Podzakonski osnov

Odluka o administratinim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi (Službeni glasnik Općine Lukavac 7/13 i 6/16)

Obaveznik plaćanja

Stranke

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje