Općinske administrativne takse – za upotrebnu dozvolu

Šifra prihoda: 722131

Taxa / Namet

Općinske administrativne takse - za upotrebnu dozvolu

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o građenju (Narodne novine ZHK 4/99, 15/01, 10/03, 18/11)

Podzakonski osnov

Odluka o općinskim administrativnim taksama (Službeni glasnik općine Posušje 10/13, 4/14, 2/19, 5/19, 12/19)

Obaveznik plaćanja

Pravna i fizička lica - investitori

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje