Općinska komunalna naknada

Šifra prihoda: 722441

Taxa / Namet

Općinska komunalna naknada

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnim djelatnostima (Službene novine TK 11/05, 7/07, 8/12, 14/13 i 11/20)

Podzakonski osnov

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Lukavac 6/19, 10/19, 3/21 i 9/21), Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade na području općine Lukavac (Službeni glasnik Općine Lukavac 9/20 i 3/21)

Obaveznik plaćanja

Vlasnici proizvodnih prostora, poslovnih prostora, zemljišta koje služi za obavljanje djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje