Opće pristojbe-Opomena kojom se traži da plati dužnu pristojbu

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Opće pristojbe-Opomena kojom se traži da plati dužnu pristojbu

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pristojbeni obaveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak i u slučaju neplaćanja pristojbe pri pokretanju zahtijeva, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe, dužan je dodatno platiti pristojbu za opomenu

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje