Opće pristojbe-Na zahtijeve, molbe, prijave i druge podneske,ako ovom tarifom nije propisana druga pristojba-zahtijev za pribavljanje akta o ispunjavanju uslova za obavljanje određenih poslova u rudarstvu

Šifra prihoda: 722112

Taxa / Namet

Opće pristojbe-Na zahtijeve, molbe, prijave i druge podneske,ako ovom tarifom nije propisana druga pristojba-zahtijev za pribavljanje akta o ispunjavanju uslova za obavljanje određenih poslova u rudarstvu

Nadležna institucija / nivo

Federacija BiH

Zakonski osnov

Zakon o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (Službeni list FBIH 6/98, 8/00, 45/10, 43/13, 98/17)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Pristojbeni obaveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe. Za izdavanje Rješenja o odbijanju zahtjeva naplaćuje se 57KM.

Korisnik javnog prihoda

Federacija BiH

Inicijative za ukidanje