Novčane kazne i troškovi postupka

Šifra prihoda: 723133

Taxa / Namet

Novčane kazne i troškovi postupka

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Podzakonski osnov

Službeni glasnik Općine Živinice 01/2011

Obaveznik plaćanja

Korisnik parkinga fizička i pravna lica

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje