Naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje

Šifra prihoda: 722564

Taxa / Namet

Naknade za privremeno obustavljanje održavanja polaska ili reda vožnje

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o cestovnom prijevozu FBiH (Službene novine FBiH 28/06, 16/07, 2/10)

Podzakonski osnov

Pravilnik o načinu, uvjetima, postupku i kriterijima utvrđivanja i trajanja privremenog obustavljanja održavanja polaska ili reda vožnje usljed više sile ili izvanrednog slučaja (Službene novine FBiH 19/10), Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBIH (Službene novine FBiH 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19, 98/19)

Obaveznik plaćanja

Prijevoznik

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje