Naknade za ceste što se plaćaju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz)

Šifra prihoda: 722537

Taxa / Namet

Naknade za ceste što se plaćaju za vanrednu upotrebu javnih cesta zbog opterećenja i učestalosti vozila (vanredni prijevoz)

Nadležna institucija / nivo

Kantoni

Zakonski osnov

Zakon o cestama FBiH (Službene novine FBiH 12/10, 16/10, 66/13)

Podzakonski osnov

Pravilnik o prekomjernoj upotrebi javnih cesta (Službene novine FBiH 92/17)

Obaveznik plaćanja

Prijevoznik, vlasnik motornog vozila, koji obavlja izvanredni prijevoz

Korisnik javnog prihoda

Kantoni

Inicijative za ukidanje