Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica

Šifra prihoda: 722552

Taxa / Namet

Naknada zagađivača okoliša fizičkih lica

Nadležna institucija / nivo

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Zakonski osnov

Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBIH 33/03, 38/09)

Podzakonski osnov

Obaveznik plaćanja

Fizička lica čije djelovanje direktno ili indirektno uzrokuje onečišćavanje okoliša, fizička lica koja proizvode ili uvoze robe koje su štetne tvari ili ih sadrže odnosno proizvode i robe koje mogu značajnije opteretiti okoliš

Korisnik javnog prihoda

Ostali (agencije, fondovi, direkcije, i sl.)

Inicijative za ukidanje