Naknada za zauzimanje javnih površina

Šifra prihoda: 722461

Taxa / Namet

Naknada za zauzimanje javnih površina

Nadležna institucija / nivo

Općine/Gradovi

Zakonski osnov

Zakon o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske (Narodne novine Županije Posavske 03/17)

Podzakonski osnov

Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada u sklopu manifestacije "Posavsko kolo" i vašara povodom dana "Svih svetih" (Službeni glasnik Općine Odžak 07/17)

Obaveznik plaćanja

Pravne osobe, obrtnici, OPG i fizičke osobe

Korisnik javnog prihoda

Općine/Gradovi

Inicijative za ukidanje